ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

І МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Архів подій
Законодавче регулювання
Конференції
Моніторингові звіти
Звіти до ЄМЦННЗ
Стан виконання Плану заходів
Поточні моніторингові звіти
Звіти у сфері потреби та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі препарати та отруйні речовини
Звіти у сфері зловживання підконтрольними речовинами, сильнодіючими препаратами та отруйними речовинами
Звіти у сфері надання медичної допомоги особам які мають психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання психотропних речовин та CALL- center
Профілактика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Діагностика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Лікування хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Медична реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Соціальна реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Проведення оглядів з метою виявлення стану сп’яніння
Громадське обговорення законодавчих проектів
Онлайн опитування

ПАРТНЕРИ

 
Заголовок
1  Конституція України
2 Закони України:- «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»; - «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
3 Доручення Кабінету Міністрів України від 29.03.2005 № 14297/1/1-05 до листа Представництва ПРООН щодо проекту «Національна обсерваторія з питань алкоголю та наркотиків
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»
6 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
7 Наказ МОЗ України від 11.05.2006 № 268 «Про організацію роботи з моніторингу алкогольної та наркотичної ситуації в Україні»
8 Наказ МОЗ від 21.01.2010 № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України»
9 Наказ МОЗ від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів....»
10 Наказ МОЗ від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
11 Наказ МОЗ від 10.11.2008 № 645 «Замісна підтримувальна терапія в лікуванні хворих із синдромом залежності від опіоїдів» (методичні рекомендації)
12 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України; «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику»

«Стандарт мінімального пакету соціальних послуг з соціально-психологічного супроводу осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію агоністами опіоїдів» (2010 р.)

13 Міжвідомчий наказ МОЗ, МВС, Мінюст, ДСКН від 22.10.2013 р. №821/937/1549/5/156 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії»